Astrologie je universální věda, která nám může pomoci hledat odpovědi na

naše otázky v nejrůznějších odvětví našeho života. Dokáže tedy odpovědět na

otázky i ohledně našich financí.

 

ukázka predikčního horoskopu

K tomu, abychom mohli začít, potřebujeme si nechat vypracovat osobní

horoskop. Aby byl náš horoskop co nejúplnější, je třeba si zjistit místo a

přesný čas našeho narození. Je jasné, že ne každý ví, kdy se přesně na minutu

narodil, ale stačí znát alespoň časové rozmezí, dle kterého Vám Váš Astrolog

určí přesně na minutu okamžik Vašeho přesného zrození. Pakliže máme čas

narození vyřešený, můžeme přistoupit k výpočtu našeho horoskopu. K tomu

nám mohou pomoci nejrůznější astrologické programy od free verzí do

profesionálních, které jsou zpoplatněny.

 

Když zde zadáme údaje, o kterých jsme hovořili v minulém odstavci, program

nám vypočítá naši horoskopickou mandalu, kterou si vytiskneme. Pro laika,

který o Astrologii nic neví, je horoskopická mandala nesrozumitelná; v těchto

případech doporučuji návštěvu zkušeného Astrologa, který nám změť čar,

značek planet ve znameních a čísla domů dokáže vysvětlit. A právě zde se

dostáváme k bodu, kdy si můžeme začít klást otázky a v horoskopické mandale

hledat vysvětlení.

 

Téma financí můžeme najít vazby ke znamením Panny (práce) a Štíra (moc),

případně Kozoroha (zaměstnání). Určitě by nás měly zajímat i planety, které

jsou domácími těchto znamení. U Panny je to Merkur, u Kozoroha Saturn a u

Štíra Pluto (v tradiční astrologii vedeme Pluto pořád, jako planetu). Planety jsou

v horoskopické mandale propojeny čarami, tzv. Aspekty. Podporující aspekt je

např. Trigon, aspekt náročný je Kvadratura či Opozice. Aby to nebylo tak

jednoduché, každá planeta je v určitém Znamení. Dle obecného charakteru

Znamení může planetu oslabit či posílit.

 

ukázka nativního horoskopu

Když jsme si vypracovali naši horoskopickou mandalu, kterou můžeme nazývat

naším Nativním horoskopem, můžeme si vypracovat horoskop současné chvíle

- a tím dostáváme horoskop Tranzitní. Dáme-li tyto horoskopy dohromady -

vzniká horoskop Predikční - a z toho již můžeme odvodit, jestli je např. daná

doba vhodná pro naše podnikání či vložení peněz do nějakého projektu, či

nikoliv. Zjistíme, kdy přichází vhodná doba ke zbohatnutí, anebo naopak

bychom si měli dát pozor na investice či na lidi, kteří investice zastupují.

Co říci na závěr v našem článku? Astrologie může být klíčem k našemu

životnímu štěstí - a to nejen v oblasti financí.