Aby mohlo dítě čerpat ze všech sociálních potřeb a zkušeností, potřebuje mít výchovu matky i otce. Mámy obvykle dávají dětem neskonalou mateřskou lásku a jsou více vnímavé a chápavé, co se týče jejich pocitů a osobnosti, kterou se dítě prezentuje. Každé dítě však potřebuje i mužský vzor a to i za cenu, že rodiče spolu nežijí.
houpací síť

Proč je mužský vzor tolik důležitý?

Postavení muže v rodině má své opodstatnění a důležitou úlohu. Muž má být pro rodinu jistotou, zázemím a stabilitou ve vztahu s matkou jeho dětí. Dost často se stává, že chybějící otec v rodině má dopad na budoucí život jeho dětí. Takové děti pak postrádají autoritu, nemají k ničemu respekt a neznají i druhou stránku výchovy, kterou jim může právě mužský vzor poskytnout.
silueta otec a syn

OTEC – hlava rodiny

Výchova dítěte se z pozice matky a otce může do jisté míry přizpůsobovat, ovšem najdou se věci, které dělá máma a táta prostě jinak. Pro děti je nesmírně podstatné, aby nebyli ochuzené o tuto představu odlišného vnímání. Táta bývá zpravidla živitel rodiny, hlavou všech velkých rozhodnutí a přísnější v případě dovádění a zlobení jeho potomků. Táta uděluje v rodině pořádek, dýchá pro svou rodinu a finančně ji udržuje v rovnováze, ať nijak nestrádá.

Když se cesty rodičů rozdělí…

Ne jednou se stává, že se partneři začnou časem od sebe vzdalovat a jejich vztah nelze nijak zachránit. Někdy je to v případě většího dobra, že jdou od sebe, mnohdy už jen kvůli dětem. Děti potřebují rodiče, které fungují a nikoliv rodiče, které se nemůžou vystát a pořád se hádají. Proto je odloučení často ta nejlepší volba.
I přes to, by měla být výchova dětí společné téma, které by v této situaci nemělo jít stranou. Jelikož zůstanou děti zpravidla s matkou, otec pro ně může být časem cizí. O to více, pak potřebují jeho přítomnost, lásku a komunikaci, o kterou jsou odloučením připravené. Je vskutku zásadní, aby každé dítě cítilo, že jeho hrdina – tatínek je tady vždycky pro něho a kdykoliv připraven poprat se se vším trápením, které mu vstoupilo do života.
 

Nezařazené