O kvalitÄ› vody se mluví a píše neustále. OvÅ¡em voda, kterou má vÄ›tÅ¡ina domácností k dispozici, je sice pitná, ale není pro naÅ¡e zdraví nejvhodnÄ›jší. Je to voda, která se podílí na pÅ™ekyselení naÅ¡eho organizmu. A pÅ™ekyselení se zase nemalou mÄ›rou podílí na Å¡patném zdravotním stavu. Proto je dobré pít vodu zásaditou. Vodu, která má nejen lepší chuÅ¥, ale posiluje naÅ¡i imunitu a celkovÄ› pozitivnÄ› ovlivňuje zdraví. Pro její příznivé úÄinky se pro ni vžilo oznaÄení živá voda. NeÄekejte na nÄ›jaká kouzla jako v pohádce. VytvoÅ™it si ji můžete snadno sami. StaÄí si pořídit domácí ionizátor, který se o pÅ™emÄ›nu vaší mrtvé vody na živou skvÄ›le postará.

OÄiÅ¡tÄ›ní vody

Bez vody by nebylo života. Bez vody se nikdo z nás neobejde. Každý z nás ji spotÅ™ebovává jak v podobÄ› užitkové, tak i pitné. Jako pitná je sice voda, kterou běžnÄ› v domácnostech konzumujeme, oznaÄována, ale k pití se moc nehodí. Je to voda, která je kyselá a pÅ™ispívá k posílení kyselého prostÅ™edí v organizmu. A to není pro zdraví nijak dobré. PÅ™ekyselení souvisí totiž s výskytem spousty nemocí. Proto je vhodné si vodu upravit a pít ji v podobÄ›, která bude naÅ¡emu zdraví prospívat. Taková živá voda se dá lehce vytvoÅ™it. Dokonalou oÄistu vody zvládne jednoduchý přístroj ionizátor, který si může dovolit každý.

Nezařazené