Sledovat historický vývoj mužské chlouby je skutečně zajímavé. Tentokrát však nemáme na mysli pohled do rozkroku, i když oblast okolí pánevní kosti s tím tak trochu souvisí. Zaměřme svou pozornost na viditelný symbol mužství, nezakrývaný a netabuizovaný. Mužský plnovous.

Tak, jak se rychle mění vkus a styl napříč staletími počínaje gotikou, renesancí přes barok a konče klasicismem a empírem, spolu s ním se vyvíjí i pohled na mužskou tvář. Na historických olejomalbách portrétů panovníků a válečníků je téměř nemyslitelné, aby se neobjevil knír nebo bradka.
neoholený muž

Vousy – ano či ne

S nástupem průmyslové revoluce však dochází k obratu a převládá praktické hledisko, hospodářská konjunktura dvacátých let z mužských tváří strhává mohutné licousy a prakticky až do konce dvacátého století je tato ozdoba spíše výjimečná. A plnovous? Ten vyznávali jen někteří podivíni nebo horalé, vodáci a další nadšenci, co byl kontakt s přírodou pro ně vším.

Dnes se však zejména v západní Evropě strhla lavina zájmu o plnovous. Leckdy dokonce kombinovaný s vyholenou lebkou. Mnozí stylisté a módní návrháři tomuto jevu nepřikládají velký význam, domnívají se, že jde jen o výstřelek, vlnu, co se brzy zklidní, a sami se tomuto fenoménu vyhýbají. Mají k tomu i jiné důvody – hygienické.

Hygiena především

Před několika lety byl publikován výsledek zajímavého průzkumu. Vědci se zaměřili na odběr vzorků mužského plnovousu a zkoumali složení bakterií. Je totiž známo, že již za několik desítek hodin se i přes důkladnou hygienu vytváří patogenní kolonie, s nimiž se běžně setkáváme na toaletách, a souvisí s lidskými výkaly. Bakterie žijící ve vousech se prakticky shodují s těmi, co osídlují tlusté střevo.
muž s plnovousem

Lidské tělo obývá více bakteriálních druhů a některé jsou přínosné pro trávení a udržování pH naší pokožky, odlišné druhy žijí např. v podpaží, jiné na chodidlech. Vědci ovšem také dospěli k zajímavému závěru po odebrání vzorků bakterií na veřejných bankomatech, kde převládaly opět ty patogenní, běžně uhnízděné ve střevech a tedy také uvnitř mužského plnovousu.