Mozek a jeho činnost je stále z velké části neprobádanou oblastí, přestože vědci na tento orgán upírají pozornost již řadu let a věnují se výzkumu jeho fungování. Co se vzpomínek týče, mělo se za to, že se ukládají z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Zjistilo se, že vše probíhá trochu jinak a že vznikají v centrech mozku na několika místech současně.
mozek v žárovce
· Hipokampus je párová struktura uložená ve spánkovém laloku mozku, má tvar mořského koníka, je potřebný pro ukládání a vybavování paměťových stop, tzn. ukládají se tam prožité události. Je to důležité centrum učení a paměti.
· Amygdala je párový útvar uložený též ve spánkovém laloku, má tvar mandle. Slouží krom jiného k ukládání a vybavování emočních paměťových stop, vyrábí emoce jako např. hněv, strach, radost, úzkost, vztek… ovlivňuje náladu. Hlavně u žen umožňuje, ve spojení s dalšími centry, uchovat velké množství emočně podbarvených vzpomínek.
Veřejnost i věda se zabývá možností přenosu vzpomínek z dárce na příjemce při transplantaci orgánů . To se zatím jeví spíše jako sci-fi, ale…
Zvláštním jevem jsou konfabulace, což není lhaní v pravém slova smyslu, ale situace, kdy člověk nahradí mezeru v paměti smyšlenkou, o jejíž pravdivosti je přesvědčen.
rozházené fotky
Bohužel paměť je složitý mechanismus a dochází k jejím poruchám. Typické jsou v nějaké míře pro stáří, ale dochází k nim i mnohem dříve. Zejména při některém onemocnění cévním, zánětlivém, nádorovém, po úrazu. Mozek poškozuje alkohol i některé léky. Největším strašákem je neurodegenerativní Alzheimerova choroba. Druh demence, který končí absolutní neschopností nemocného se o sebe postarat. Demenci provázívá i deprese, ale zrovna tak se může stát, že projevy depresivního člověka se mohou jevit jako počínající demence nebo porucha kognitivních funkcí.
Snažme se proto posilovat paměť i psychiku stejně jako svaly, protože co nepoužíváme, to degeneruje.


Nezařazené