·        Je to dokument, který můžeme díky webovému prohlížeči zobrazit na monitoru počítače, či jiném zařízení.
·        Hypertext je způsob prezentování informací za použití XHTML nebo HTML značek.
·        V rámci World Wibe Web obvykle bývají webové stránky poskytovány.
·        Stránky se skládají z textů a multimediálních dat, což jsou obrázky, zvuky nebo třeba videa a odkazů, které umožňují zobrazení, přechod na jiné stránky.
·        Pomocí protokolu http jsou přenášeny webové stránky internetem nebo počítačovou sítí, ještě mohou být uloženy na pevném disku jako soubory.
·        Stránky se mohou měnit přímo v prohlížeči a to díky Javě, ActiveX nebo skriptovacím jazykům.
·        Máme stránky statistické, které mají stále stejný obsah uložený v souborech a dynamické, ty mění svůj obsah v čase a vytváří je program ve webovém serveru.
·        Čím více je webová stránka oblíbená, tím lepší hodnocení má web.
 mobilní zařízení
Dělení stránek
·        Osobní:jsou zřizovány fyzickými osobami za účelem společenství nebo prezentace.
·        Firemní: informační server, který je provozován organizací nebo obchodní společností za účelem prezentace společnosti a jejích nabízených služeb, či produktů.
·        Mobilní: na mobilním telefonu je několik způsobů, jak používat web. stránky. Prvním způsobem je responzivní web design, pomocí kterého je možné mít jeden web, který dokáže sám adaptovat na displej mobilního zařízení, či počítače. Dalším způsobem je mít stránku, která má do optimalizované stránky daleko a posledním způsob je nezávislá stránka optimalizována pro mobilní zařízení.
·        Dále máme ještě tyto typy: Komunitní, Internetové, Zážitkové, Microsite a produktové stránky.
·        Ještě máme jednu možnost dělení a to podle Blogů, Propagace, Zpravodajských serverů a médií, Nástrojů a databáze nebo podle Sociální sítě.
 kódování šablon
Tvorba
·       Průzkum marketingového plánu, marketingové komunikace a prezentace.
·        Vymezení cílové skupiny, analýza konkurence na internetu.
·       Kreativní koncepce pro vyhledávače.
·       Vystavění technické koncepce, výběr vhodných modelů pro redukční systém.
·       Tvorba grafického návrhu a informační struktury.
·       Napojení redakčního systému a kódování veškerých šablon.
·       Obsahová tvorba.
·       Testy funkčnosti.
·       Spuštění projektu.
·        Periodická analýza návštěvnosti, aktualizace systému.